Cena dopravy po ČR

1) Dopravce 140 Kč
2) Česká pošta od 70 Kč
3) Zásilkovna od 70 Kč
4) Nad 2500 Kč zdarma

  Dotazy a objednávky

  Irena Deáková
  777 551 499
  (Po-Pá 8-16h)
  irenka.novakova@gmail.com
  Facebook zde >>>

  ZBOŽÍ V AKCI

  naše cena 150,00 Kč (5,92 EUR)
  skladem
  naše cena 28,00 Kč (1,10 EUR)
  skladem
  naše cena 2,00 Kč (0,08 EUR)
  skladem

  NOVINKY

  arr3ZMĚNA U DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK NA DOBÍRKU  Od Nového roku všechny zásilky na DOBÍRKU: bude před odesláním příjemce kontaktován telefonicky,...

  OBCHODNÍ PODMÍNKY
  Obchodní podmínky


  Obchodní podmínky

  Denore

  Ing. Irena Deáková

  Lidická 223/2

  418 01  Bílina

  IČO 03108155

  DIČ CZ7751172869

   

   

  1. Úvodní ustanovení

  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese
  www.denore.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek, (viz. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku. (Cit. část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce, nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají

  před zněním obchodních podmínek přednost.)
  1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 
  1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


  2. Uživatelský účet


  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu
  umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský
  účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
  s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
  údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

   

  3. Uzavření kupní smlouvy


  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru  a prodávající  není  povinen  uzavřít  kupní  smlouvu  ohledně  tohoto  zboží. Ustanovení  §  1732  odst.  2  občanského zákoníku se nepoužije.

  3.2.  Webové  rozhraní  obchodu  obsahuje  informace  o  zboží,  a to včetně  uvedení  cen  jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny  zboží  zůstávají  v platnosti  po dobu,  kdy  jsou  zobrazovány  ve  webovém  rozhraní  obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných  podmínek. 3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Podrobné informace o ceně a způsobu doprvného https://www.webareal.cz/denore/DOPRAVA-a4_0.htm.

  3.4.  Pro  objednání  zboží  vyplní  kupující  objednávkový  formulář  ve webovém  rozhraní  obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  3.4.1.  objednávaném  zboží  (objednávané  zboží  „vloží“  kupující  do  elektronického  nákupního  košíku webového rozhraní obchodu),

  3.4.2.  způsobu  úhrady  kupní  ceny  zboží,  údaje  o  požadovaném  způsobu  doručení  objednávaného zboží a

  3.4.3.    informace  o  nákladech  spojených  s dodáním  zboží  (dále  společně  jen  jako  „objednávka“).

  3.5. Před  zasláním  objednávky  prodávajícímu  je  kupujícímu  umožněno  zkontrolovat  a  měnit  údaje,  které  do objednávky  kupující  vložil,  a  to  i  s ohledem  na  možnost  kupujícího  zjišťovat  a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na  tlačítko.  Údaje  uvedené  v  objednávce  jsou  prodávajícím  považovány  za  správné.  V souladu s ustanovení § 1827 bod 1 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, prodávající neprodleně po  obdržení  objednávky  toto  obdržení  kupujícímu  potvrdí elektronickou  poštou,  a  to  na  adresu  elektronické  pošty  kupujícího  uvedenou  v uživatelském  rozhraní  či  v  objednávce  (dále  jen  „elektronická adresa kupujícího“). 3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní  ceny,  předpokládané  náklady  na  dopravu)  požádat  kupujícího  o  dodatečné  potvrzení  objednávky  (například písemně či telefonicky). 3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež  je prodávajícím  zasláno  kupujícímu  elektronickou  poštou,  a  to  na  adresu  elektronické  pošty  kupujícího.

  3.8.  Kupující  souhlasí  s  použitím  komunikačních  prostředků  na  dálku  při  uzavírání  kupní  smlouvy.  Náklady  vzniklé  kupujícímu při použití  komunikačních prostředků na dálku  v souvislosti  s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,  přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. )

   

  4. Cena zboží a Platební podmínky

  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit  prodávajícímu následujícími způsoby:

  - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  -  bezhotovostně převodem na český účet prodávajícího č. 169039402/0600, vedený u společnosti GE Money (dále  jen „účet prodávajícího“) nebo na účet pro zahraniční platby 2600631972/2010, IBAN CZ8120100000002600631972,  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený u společnosti FIO banka -  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

  - bezhotovostně platební kartou;

  4.2.  Společně  s kupní  cenou  je  kupující  povinen  zaplatit  prodávajícímu  také  náklady  spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není­li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní  cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  4.3.  V případě  platby  v hotovosti  či  v případě  platby  na  dobírku  je  kupní  cena  splatná  při  převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4.5.  V případě  bezhotovostní  platby  je  kupující  povinen  uhrazovat  kupní  cenu  zboží  společně uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit  kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.6.  Prodávající  je  oprávněn,  zejména  v případě,  že  ze  strany  kupujícího  nedojde  k dodatečnému  potvrzení  objednávky  (čl.  3.6),  požadovat  uhrazení  celé  kupní  ceny  ještě  před  odesláním  zboží  kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.8. Je­li to v obchodním styku obvyklé nebo je­li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad  –  fakturu.  Prodávající  není  plátcem  daně  z přidané  hodnoty.  Daňový  doklad  –  fakturu  vystaví  prodávající  kupujícímu  po  uhrazení  ceny  zboží  a  zašle  jej  v elektronické  podobě  na  elektronickou  adresu kupujícího.

  4.9. POdle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinnen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinnen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

   

  5. Odstoupení od kupní smlouvy

  5.1. Kupující  bere  na  vědomí,  že  dle ustanovení  §  1837  občanského  zákoníku,  nelze  mimo  jiné  odstoupit  od  kupní  smlouvy  o  dodávce  zboží,  které  bylo  upraveno  podle  přání  kupujícího  nebo  pro  jeho osobu, jakož i zboží, které bylo  po  dodání  nenávratně  smíseno  s  jiným  zbožím,  od  kupní  smlouvy  o dodávce  zboží  v  uzavřeném  obalu,  které  spotřebitel  z  obalu  vyňal  a  z  hygienických  důvodů  jej  není  možné  vrátit.

  5.2. Nejedná­li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,  má kupující  v souladu  s ustanovením  § 1829 odst.  1 občanského  zákoníku právo od kupní  smlouvy  odstoupit,  a  to  do  čtrnácti  (14)  dnů  od  převzetí  zboží, přičemž  v případě,  že  předmětem  kupní  smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední  dodávky  zboží.  Odstoupení  od kupní  smlouvy  musí  být  prodávajícímu  odesláno  ve  lhůtě  uvedené  v předchozí  větě.  Pro  odstoupení  od kupní  smlouvy  může  kupující  využit  vzorový  formulář  poskytovaný  prodávajícím,  jenž  tvoří  přílohu  obchodních  podmínek. Odstoupení  od kupní  smlouvy  může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty  prodávajícího.

  5.3.  V případě  odstoupení  od  kupní  smlouvy  dle  čl.  5.2  obchodních  podmínek  se  kupní  smlouva  od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy  prodávajícímu.  Odstoupí­li  kupující  od  kupní  smlouvy,  nese  kupující  náklady  spojené  s  navrácením  zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou  poštovní cestou.

  5.4.  V případě  odstoupení  od  smlouvy  dle  čl. 5.2  obchodních  podmínek  vrátí  prodávající  peněžní  prostředky  přijaté  od  kupujícího  do  čtrnácti  (14)  dnů od  odstoupení  od kupní  smlouvy  kupujícím,  a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit  plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující  bude  souhlasit  a  nevzniknou  tím  kupujícímu  další  náklady.  Odstoupí­li  kupující  od  kupní  smlouvy,  prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí  nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

  5.5.  Nárok  na úhradu  škody  vzniklé  na  zboží  je  prodávající  oprávněn  jednostranně  započíst  proti  nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.6.  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  1.1.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

   

  6. Přeprava a dodání zboží

  6.1.  V případě,  že je způsob  dopravy  smluven  na  základě  zvláštního  požadavku  kupujícího,  nese  kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.2.  Je­li  prodávající  podle  kupní  smlouvy  povinen  dodat  zboží  na  místo  určené  kupujícím  v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.3.  V případě,  že  je  z důvodů  na  straně  kupujícího  nutno  zboží  doručovat  opakovaně  nebo  jiným  způsobem,  než  bylo  uvedeno  v objednávce,  je  kupující  povinen  uhradit  náklady  spojené  s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.4. Při  převzetí  zboží  od  přepravce  je  kupující  povinen  zkontrolovat  neporušenost  obalů  zboží  a v  případě  jakýchkoliv  závad  toto  neprodleně  oznámit  přepravci.  V  případě  shledání  porušení  obalu  svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  6.5.  Další  práva  a  povinnosti  stran  při  přepravě  zboží  mohou  upravit  zvláštní  dodací  podmínky  prodávajícího, jsou­li prodávajícím vydány.

  6.6 Veškeré zboží je expedováno do 14dnů v závislosti na druhu přepravy a dostupnosti zboží na skladě. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.

  7. Práva z Vadného plnění

  7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá  kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  7.2.1.  ­  má  zboží  vlastnosti,  které  si  strany  ujednaly,  a  chybí­li  ujednání,  má  takové  vlastnosti,  které  prodávající  nebo  výrobce  popsal  nebo  které  kupující  očekával  s  ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  7.2.2. ­ se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se  zboží tohoto druhu obvykle používá,

  7.2.3. ­ zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla­li  jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  7.2.4. ­ je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  7.2.5. ­ zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší  cenu na  vadu, pro  kterou byla nižší  cena ujednána, na opotřebení  zboží  způsobené jeho obvyklým  užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo  při převzetí kupujícím, nebo vyplývá­li to z povahy zboží.

  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  7.5. Práva  z vadného plnění uplatňuje  kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny,  v níž je  přijetí reklamace možné  s ohledem na  sortiment prodávaného  zboží, případně i  v  sídle nebo místě  podnikání. Za  okamžik  uplatnění  reklamace  se  považuje  okamžik,  kdy  prodávající  obdržel  od  kupujícího reklamované zboží.

  7.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do  tří  pracovních  dnů.  Do  této  lhůty  se  nezapočítává  doba  přiměřená  podle  druhu  výrobku  či  služby  potřebná  k  odbornému  posouzení  vady.  Reklamace  včetně  odstranění  vady  musí  být  vyřízena  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  do  30  dnů  ode  dne  uplatnění  reklamace,  pokud  se  prodávající  se  spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení  smlouvy.

  7.7.  Další  práva  a  povinnosti  stran  související  s odpovědností  prodávajícího  za  vady  může  upravit  reklamační řád prodávajícího.

  8. Další práva a povinnosti smluvních stran

  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  8.4.  K  mimosoudnímu  řešení  spotřebitelských  sporů  z  kupní  smlouvy  je  příslušná  Česká  obchodní  inspekce,  se  sídlem  Štěpánská  567/15,  120  00  Praha  2,  IČ:  000 20 869,  internetová  adresa:  https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  8.6.  Prodávající  je  oprávněn  k  prodeji  zboží  na  základě  živnostenského  oprávnění.  Živnostenskou  kontrolu  provádí  v  rámci  své  působnosti  příslušný  živnostenský  úřad.  Dozor  nad  oblastí  ochrany  osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve  vymezeném  rozsahu  mimo  jiné  dozor  nad  dodržováním  zákona  č. 634/1992  Sb.,  o  ochraně  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8.7. Storno objednávky, nevyzvednutá objednávka - Každá objednávka je závazná, dle našich obchodních podmínek závaznost objednávky nekončí. Před odesláním bude zákazník telefonicky kontaktován, pokud potvrdí odeslání zásilky a přesto si následně objednané na dobírku nevyzvednete bude mailem vyzváni k úhradě vzniklé škody za balné a poštovné. Pokud nebude uhrazeno do 10 dnů, bude účtována smluvní pokuta ve výši 300 Kč. Odesláním objednávky souhlasí s obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky předáváme advokátní kanceláři, která se bude vymáhaním dluhu zabývat a přičte si náklady s tím spojené.

  8.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

   

  9. Ochrana osobních údajů

  9.1.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

   

  10. Doručování

  10.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  10.2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

   

  11. DORUČOVÁNÍ

  11.1.      Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

   

  12. Závěrečná ustanovení

  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě  a není přístupná. 12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  12.5.  Kontaktní  údaje  prodávajícího:  adresa  pro  doručování  ­  Ing. Irena Deáková, Lidická 223/2, 41801, Bílina ,  adresa  elektronické  pošty  irenka.novakova@gmail.com, telefon 777551499

  V Bílině  dne  22.6.2016

   

   

  Přílohy

   

  Odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet v zákonné 14denní lhůtě ke stažení zde


  Reklamační list ke stažení zde

  ZTkxN